The differentiated Bavarian school system offers a variety of educational paths
©BalanceFormCreative – stock.adobe.com
Anna Stolz, Bavarian State Minister for Education
Anna Stolz, Bavorská státní ministryně pro vzdělávání

Vážení rodiče,

chceme každé dítě co nejlépe podporovat. Z tohoto důvodu náš diferencovaný bavorský školský systém umožňuje různé formy vzdělávání. Tento leták vám poskytuje přehled o různých možnostech, které vaše dítě po ukončení prvního stupně základní školy má.

Školský systém v Bavorsku nabízí od pátého ročníku možnosti dalšího vzdělávání a ukončení každého stupně nabízí možnost pokračovat v odborném vyučení nebo zaměření na vyšším stupni vzdělání – až k maturitě.

Diferencovaný bavorský školský systém poskytuje ty nejlepší podmínky k tomu, aby vzdělání vašeho dítěte odpovídalo jeho osobnímu rozvoji. Správná škola je taková, která dá vašemu dítěti nejlepší šance na rozvoj jeho osobního talentu a umožní mu radostné a úspěšné studium.

Přejeme vám a vašemu dítěti vše nejlepší na jeho cestě ke vzdělání!

Diferencovaný bavorský školský systém

První stupeň základní školy (ZŠ) je první společnou školou pro všechny děti.

Po ukončení prvního stupně ZŠ následuje přechod na školy poskytující další vzdělávání: druhý stupeň ZŠ, reálná škola nebo gymnázium. Obchodní škola může být navštěvována od 6. ročníku.

Přestup mezi různými typy škol, které poskytují další vzdělávání, je možný, pokud tomu odpovídají schopnosti dítěte.Každý dosažený stupeň vzdělání otevírá nové cesty a navazující vzdělávací možnosti.

Speciální školu navštěvují děti a dospívající, kteří mají speciální vzdělávací potřeby z důvodu poruchy řeči, učení, emocionálního a sociálního rozvoje, sluchu, zraku, fyzického a motorického vývoje a také duševního vývoje. Nemocniční školy vyučují žáky a žákyně, kteří se nacházejí v nemocnicích nebo podobných zařízeních.

Po ukončení druhého stupně ZŠ(Úspěšné ukončení ZŠ po 9. ročníku):

Odborné vzdělávání:

 • v rámci „duálního systému“: učňovská škola
 • denní formou: škola s odborným zaměřením
 • následně: odborná škola, odborná akademie nebo střední odborná škola typu BOS

Po ukončení druhého stupně ZŠ nebo reálné školy po 10. ročníku:

Odborné vzdělávání:

 • v rámci „duálního systému“: učňovská škola
 • denní formou: škola s odborným zaměřením
 • následně: odborná škola, popř. odborná akademie nebo střední odborná škola typu BOS
 • střední odborná škola typu FOS
 • gymnázium (vyšší stupeň)

Poradenství a pomoc

Při rozhodování o volbě dalšího typu školy vás podpoří učitelé prvního stupně základní školy poskytnutím intenzivního poradenství a zprostředkováním informací.

Další informace vám poskytnou výchovní poradci škol poskytujících další vzdělávání (tzv. „(přechodoví kouči“), v případě potřeby i na vaší základní škole, a také učitelé škol poskytujících další vzdělání.

Navíc vám při volbě dalšího vzdělávání pomohou výchovní poradci, školní psychologové a státní poradny: www.schulberatung.bayern.de


Překlad/Übersetzung: Barbara Forster, Franziska Gartner, Christian Häckl, Janina Landstorfer, Sophie Löckler, Katharina Luber, Sara Mertl, Anna Oluwatoyin Thomas, Lisa Urban, Patricia Wolfrath, Kristina Zenger (alle: Staatliche Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen Weiden)

Stand: 28. März 2024

Seiteninhalt

  Unsere Social-Media-Kanäle  Dies sind externe Links. Mit einem Klick darauf wird km.bayern.de verlassen.

  Diese Seite teilen  Dies sind externe Links. Mit einem Klick darauf wird km.bayern.de verlassen.

  Bild von

  Srdečně vítejte!